• Ανταγωνιστικές τιμές στα παιδικά τμήματα
  • Έκπτωση στο 2ο παιδί
  • Έκπτωση στη δεύτερη γλώσσα
  • Ειδικές τιμές για φοιτητές
  • Ειδικές τιμές για ανέργους
  • Προσιτές τιμές στα ιδιαίτερα μαθήματα